بسمه تعالی

گروه اقتصادی پویش نور پایدار یک شخصیت حقوقی کاملاً خصوصی با سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه خود در رشته های معدن ، نفت و گاز و پتروشیمی،  صدور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری (راه و باند و ابنیه)،بازرگانی (صادرات و واردات)،صنعت ساخت سازه های فولادی و سرمایه گذاری در سال 1387 تأسیس که با افق چشم انداز تعریف شده و داشتن پتانسیل های مادی و معنوی به القوه موجود هر کدام از شرکتهای تحت نظارت خود تمهیداتی را فراهم و تدوین نموده تا در جهت همسو شدن با سیاستها و اهداف اقتصادی نظام و برون رفت از نظام اقتصادی تک بعدی ضمن معرفی توانایی های دانش آموختگان و متخصصین داخلی مسئولیت خطیر خود را بنحوی شایسته ایفا نماید.

تردیدی نیست که دست یابی به اهداف و جامه عمل پوشاندن به ایده های نوین در جامعه رعایت اصول اخلاق حرفه ای و برقرای مداوم منافع جامعه وکلیه ذینفعان در عرصه های داخلی و بین المللی الزامی میباشد.

نقشه

معرفی گروه اقتصادی پویش نور پایدار

گروه اقتصادی پویش نور پایدار یک شخصیت حقوقی کاملاً خصوصی با سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه خود در رشته های معدن ، نفت و گاز و پتروشیمی،  صدور خدمات فنی و مهندسی، پیمانکاری (راه و باند و ابنیه)،بازرگانی (صادرات و واردات)،صنعت ساخت سازه های فولادی و سرمایه گذاری در سال 1387 تأسیس که با افق چشم انداز تعریف شده

ادامه مطلب ....

Template Design:ostowar Group